Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Góralczyk

Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Mrągowo

Numer zamówienia: ŚGO.6232.A.1.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Mragowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, sekretariat pok.nr 17 lub na adres elektroniczny m.goralczyk@mragowo.um.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

 

ŚGO.6232.A.1.2018

Mrągowo, dn. 04.06.2018r.

 

 

 

Dot. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mrągowo”.

Zapytanie o cenę

 

W imieniu Gminy Miasto Mrągowo zwracam się zapytaniem o cenę usług obejmujących:

  • Demontaż wyrobów zawierających azbest za 1Mg,
  • Zebranie  1Mg azbestu,
  • Transport 1Mg azbestu,
  • Utylizację 1 Mg azbestu.

Wszystkie posesje znajdują się na terenie miasta Mrągowo.

Przewidywana ilość wyrobów azbestowych:

            Płyta falista około – 983  m2  tj. ok. 14,760 Mg

            W tym: ok. 519,050 m2 tj. 7,790 Mg – zdjęcie, transport i unieszkodliwienie

                        Ok. 464,000 m2 tj. 6,970 Mg – zebranie, transport i unieszkodliwienie.

           

Osoba do kontaktu – Magdalena Góralczyk Kierownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pok. 52 tel. 89 741 90 29.

Oferta winna być złożona do dnia 14 czerwca 2018r.  /czwartek/  w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo sekretariat / pok. 17/ bądź przesłana emailem na adres m.goralczyk@mragowo.um.gov.pl

 

                                                                                              

Załącznik:

  1. Formularz oferty

 

 

Załączniki: