Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

Ogłoszono przez Kamil Rozberg

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, znak WOOŚ.4260.61.2017.ED.4 o zawiadomieniu o wszczęciu na wniosek Inwestora - Gminy Miasto Mrągowo, reprezentowanego przez Pana Mariusza Raszkiewicza BPT Sp. z o. o., postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" w ulicach: Krasińskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Torowej i Placu Słowackiego. więcej »