Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Załatwianie spraw - sprawy obronne

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Ustalenie i wypłata należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie albo dochód za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Termin załatwienia

do 7 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mrągowie

Osoba kontaktowa

Marek Furmanek

Telefon kontaktowy

89 741-90-43

Sposób załatwienia

Wymagane Dokumenty
- Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego odbyte ćwiczenia wojskowe.
- Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej potwierdzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych oraz wysokość uposażenia wypłaconego z tytułu tych ćwiczeń.
- Zaświadczenie pracodawcy lub Naczelnika urzędu skarbowego, określające kwotę netto dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, , zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe ( Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz. 155 ).
- Zaświadczenie burmistrza, wójta w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Opłaty

Bez opłat.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm. ).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 155 ).