Kategoria: Pojedyńcze artykuły

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Skład Rady Miejskiej

 1. Cybul Waldemar - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Czyżewski Rafał - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 3. Detyna Katarzyna
 4. Doraczyński Jakub
 5. Doraczyński Tomasz
 6. Jakubas Daniel - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 7. Lewkowicz Magdalena
 8. Miksza Marian - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 9. Moroz Bogdan - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 10. Nikonor Henryk
 11. Orzoł Tadeusz
 12. Papiernik Dariusz
 13. Parda Grzegorz - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 14. Pytel Agnieszka
 15. Siemieniec Otolia
 16. Szałachowska Ewa
 17. Tarnowski Dominik
 18. Wilk Bogusław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 19. Wojno Kamil
 20. Wróbel Robert - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia
 21. Zyra Czesław

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Doraczyński Tomasz
 2. Lewkowicz Magdalena
 3. Orzoł Tadeusz
 4. Nikonor Henryk
 5. Tarnowski Dominik
 6. Parda Grzegorz
 7. Siemieniec Otolia
 8. Papiernik Dariusz
 9. Miksza Marian
 10. Wilk Bogusław
 11. Moroz Bogdan
 12. Wojno Kamil
 13. Wróbel Robert
 14. Czyżewski Rafał - Przewodniczący

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Doraczyński Jakub
 2. Tarnowski Dominik
 3. Parda Grzegorz
 4. Miksza Marian
 5. Nikonor Henryk
 6. Cybul Waldemar
 7. Moroz Bogdan
 8. Zyra Czesław
 9. Jakubas Daniel - Przewodniczący
 10. Detyna Katarzyna

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia

 1. Pytel Agnieszka
 2. Lewkowicz Magdalena
 3. Szałachowska Ewa
 4. Siemieniec Otolia
 5. Cybul Waldemar
 6. Jakubas Daniel
 7. Wróbel Robert - Przewodniczący
 8. Wojno Kamil

Komisja Rewizyjna

 1. Doraczyński Tomasz
 2. Pytel Agnieszka
 3. Zyra Czesław
 4. Orzoł Tadeusz
 5. Doraczyński Jakub
 6. Wilk Bogusław - Przewodniczący
 7. Czyżewski Rafał

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pytel Agnieszka
 2. Parda Grzegorz - Przewodniczący
 3. Szałachowska Ewa
 4. Papiernik Dariusz
 5. Detyna Katarzyna