Kategoria: Pojedyńcze artykuły

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski | wersja archiwalna

Skład Rady Miejskiej i jej komisji

Radni

Orzoł Tadeusz, okręg wyborczy 18 - Przewodniczący Rady Miejskiej
Badurek Andrzej, okręg wyborczy 17
Czyżewski Rafał, okręg wyborczy 9
Drężek Mieczysław, okręg wyborczy 3
Garnowski Mariusz, okręg wyborczy 14
Kamieniecki Wiesław, okręg wyborczy 2
Krajczyński Zbigniew, okręg wyborczy 7
Fedusio Jan, okręg wyborczy 13
Madanecka Teresa, okręg wyborczy 10
Miksza Marian, okręg wyborczy 19
Moczydłowski Mirosław, okręg wyborczy 6
Moroz Bogdan, okręg wyborczy 12
Nikonor Henryk, okręg wyborczy 16
Olszewski Daniel, okręg wyborczy 21
Papiernik Dariusz, okręg wyborczy 11
Parda Grzegorz, okręg wyborczy 8
Płocharczyk Edward, okręg wyborczy 4
Szałachowska Ewa, okręg wyborczy 1
Wojno Kamil, okręg wyborczy 20
Zaniuk Stefan, okręg wyborczy 15
Żbikowski Leon, okręg wyborczy 5


Komisja Budżetu i Finansów
Orzoł Tadeusz
Garnowski Mariusz
Fedusio Jan
Madanecka Teresa
Miksza Marian
Moroz Bogdan
Nikonor Henryk
Olszewski Daniel
Papiernik Dariusz
Płocharczyk Edward
Wojno Kamil
Zaniuk Stefan

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Orzoł Tadeusz
Badurek Andrzej
Czyżewski Rafał
Kamieniecki Wiesław
Krajczyński Zbigniew
Fedusio Jan
Madanecka Teresa
Moczydłowski Mirosław
Nikonor Henryk
Papiernik Dariusz
Parda Grzegorz
Płocharczyk Edward
Żbikowski Leon

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia
Badurek Andrzej
Czyżewski Rafał
Drężek Mieczysław
Garnowski Mariusz
Kamieniecki Wiesław
Krajczyński Zbigniew
Moczydłowski Mirosław
Parda Grzegorz
Szałachowska Ewa
Wojno Kamil

Komisja Rewizyjna
Drężek Mieczysław
Miksza Marian
Moroz Bogdan
Olszewski Daniel
Szałachowska Ewa
Zaniuk Stefan
Żbikowski Leon