Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie
Akty prawne
Wersja z dnia

Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

  • Numer aktu 1279/2022
  • Rodzaj aktu Zarządzenia Burmistrza Miasta
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie
  • Data rozpoczęcia obowiązywania
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 1279/2022
Burmistrza Miasta Mrągowa
z dnia 11.08.2022

 

            w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy, z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559) w związku z art. 17 pkt 12 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U z 2022r. poz. 1029), zarządzam co następuje:

 

            § 1. Rozpatruję uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia w Mrągowie.

            § 2. Sposób rozpatrzenia uwag zawarty jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji.

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

dr hab. Stanisław Bułajewski

Załączniki

Treść aktu