Akty prawne

Ogłoszono przez Emilia Płocharczyk

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA Z DNIA 1 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 "Stokrotka" w Mragowie w razie jego nieobecności.

Numer aktu: Nr 46/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miasta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący