Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Mrągowo

Załączniki