Akty prawne

Ogłoszono przez Paulina Koneszko | wersja archiwalna

ZARZĄDZENIE NR 26 /2018 BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 20 KWIETNIA 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia wzoru wniosku oraz wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie

Numer aktu: 26/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza Miasta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący