Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Mrągowo w roku 2018.

Numer aktu: XLIV/6/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: