Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,

Numer aktu: XLIV/4/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: