Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, obowiązujących w roku 2018,

Numer aktu: XXXVII/4/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Status: Obowiązujący

Załączniki: