Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXV/7/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty,

Numer aktu: XXVI/16/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: