Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/8/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty

Numer aktu: XXVI/15/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: