Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/6/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 roku roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2017,

Numer aktu: XXVI/11/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: