Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

Numer aktu: XXV/10/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: