Akty prawne

Ogłoszono przez Małgorzata Tomaszewska

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty,

Numer aktu: XXV/8/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: