Wersja obowiązująca z dnia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie

Załączniki