Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Emilia Płocharczyk

Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

KOMUNIKAT

 

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego

z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. do Urzędu Miejskiego
w Mrągowie wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z siedzibą
w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. ,,24. Festiwal Kultury Kresowej”.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia
oferty w:

 

  • Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn. 24.Festiwal Kultury Kresowej”.

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
pok. 27 , tel. 89 741 90 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: