Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Andrzej Doraczyński

Informacja - klauzula informacyjna, zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Miejski w Mrągowie z siedzibą w Mrągowo,  11-700 Mrągowo,
ul. Królewiecka 60 A, reprezentowanym przez Burmistrz Miasta Mrągowo

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :

informatyk@mragowo.um.gov.pl.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu:

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.
Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.  ( Dz.U.2017.poz.1875 t.j.)

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

7) Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym   ustawodawstwem  jest obligatoryjne.