Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Ogłoszono przez Anita Opalach

Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu ul. Moniuszki w Mrągowie.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą zlokalizowaną przy ul. Moniuszki w Mrągowie, w sprawie utrudnień w komunikacji oraz w związku z pozytywną opinią w tej sprawie    Komisji do spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach, złożonej z przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Starostwa Powiatowego w Mrągowie  oraz tut. Urzędu  informuje, że w dniu 25 maja br. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w ciągu tej  drogi. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu  jednego kierunku ruchu pojazdów na odcinku drogi od zabudowy ul. Moniuszki 34 w kierunku do ul. Mazurskiej i ul. 8-go Maja.

Obecnie szerokość drogi ze względów bezpieczeństwa wymusiła wprowadzenie ograniczenia możliwości zatrzymywania się pojazdów. Takie rozwiązanie, zdaniem przedsiębiorców utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej i w ramach pewnego kompromisu, po konsultacjach Komisji zarówno z przedstawicielami mieszkańców jak i przedsiębiorców zaproponowano wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.