Wersja obowiązująca z dnia

Wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasto Mrągowa

Termin załatwienia

Wnioski o umieszczenie na listach przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, w okresie od 1 listopada do 31 października roku następnego. Raz w roku sporządza się listy osób uprawnionych do uzyskania lokalu w zasobach gminy. W przypadku niezakwalifikowania do przydziału lokalu, wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź z uzasadnieniem.

Osoba kontaktowa

Inspektor Agnieszka Wójcik

Telefon kontaktowy

89 741-90-25

Adres e-mail

a.wojcik@mragowo.um.gov.pl

Uwagi

Wnioski osób, nie będących mieszkańcami Mrągowa zostaną rozpatrzone zgodnie z Kpa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.Nr 71, poz.733, z późn. zm./ i Uchwała w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mrągowa. (warmia.mazury.pl)

Załączniki