Wersja obowiązująca z dnia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - aktualne

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK)  znajduje się w Polskiej Wsi 24A

W PSZOK-u przyjmowane są bezpłatnie odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, zgromadzone w sposób selektywny, dostarczone przez mieszkańców miasta Mrągowo.

 

Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 

 1. Odpady wielkogabarytowe tj. meble, kanapy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zlewy, wanny, gąbka opakowaniowa luzem, zużyte opony itp.- KONTENER NR 1;

 

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. telewizory, monitory komputerowe, komputery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wideo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt AGD itp. – KONTENER NR 2;

 

 1. Tworzywa sztuczne i złom tj. wszelkie opakowania i inne elementy z tworzyw sztucznych wraz
  z opakowaniami wielomateriałowymi, styropian opakowaniowy – KONTENER NR 3;

 

 1. Opakowania z kartonu i papieru oraz wszelkiego rodzaju makulatura (prasa, książki) – KONTENER NR 4;

 

 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwoleń – KONTENER NR 5;

 

 1. Odpady stłuczki szklanej – KONTENER NR 6;

 

 1. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: leki, baterie, akumulatory, świetlówki, niewykorzystane resztki lakierów, farb, klejów, olejów i innych substancji chemicznych. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. – MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH;

 

Do punktu nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 

 1. Zmieszane odpady komunalne;
 2. Odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.;
 3. Szkła hartowane, okienne
 4. Części samochodowe – zderzaki, części z tworzywa, szyby, itp.
 5. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 6. Odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 7. Odpady nieprawidłowo posegregowane i zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
 8. Odpady organiczne, padłe zwierzęta

Od stycznia 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyżej opisane odpady w godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi 24A (teren dawnego składowiska odpadów) – od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 oraz w wybrane soboty w godz. 800-1300 tj. 07.01.2023 r./08.04.2023 r./ 29.04.2023 r./ 06.05.2023 r./ 10.06.2023 r./ 19.08.2023 r./ 04.11.2023 r./ 23.12.2023 r./ 30.12.2023 r.  

Teren PSZOK-u znajduje się pod stałym dozorem kamer. Odpady przed złożeniem  w kontenerze należy okazać pracownikowi PSZOK. W celu otrzymania poświadczenia dostarczenia odpadów należy zważyć odpady, korzystając z wagi najazdowej samochodowej, znajdującej się na terenie Stacji. Poświadczenie wydaje obsługa w budynku wagowym. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu złożenia dostarczonych odpadów należy zgłaszać do pracownika PSZOK, bądź obsługi wagi.