Kategoria: Pojedyńcze artykuły

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski | wersja archiwalna

Jednostki organizacyjne

Jednostki posiadające osobowośc prawną

Miasteczko Westernowe "Mrongoville" (spółka ze 100% udziałem kapitału Gminy Miejskiej Mrągowo)
ul. Młynowa 50, 11-700 Mrągowo
Prezes Stanisław Małyszko - tel. 669 536 888
www.mrongoville.pl

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Mrągowie (spółka ze 100% udziałem kapitału Gminy Miejskiej Mrągowo)
os. Parkowe 2,  11-700 Mrągowo, tel. 741 6936
Dyrektor Zbigniew Kaszałowicz, tel.  507 081 425

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mrągowie (spółka ze 100% udziałem kapitału Gminy Miejskiej Mrągowo)
os. Mazurskie 1A,  11-700 Mrągowo, tel. 742 61 11
Dyrektor Andrzej Wołosz

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” sp. z o.o. w Mrągowie (spółka z 96% udziałem kapitału Gminy Miejskiej Mrągowo)
ul. Kopernika 11, 11-700 Mrągowo, tel. 741 06 00
Prezes Tomasz Żbikowski

Centrum Kultury i Turystyki
ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel./fax (89) 743 34 50
Dyrektor Lech Gołębicki
www.ckit.mragowo.pl

 

Jednostki podległe

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka”
ul. Brzozowa 7A, 11-700 Mrągowo, tel. 741-60-26
Dyrektor Elżbieta Połomka

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka”
ul. Kopernika 5, 11-700 Mrągowo, tel. 741-26-13 
Dyrektor Stanisława Łyś

Zespół Szkół nr 1
ul. Kopernika 2A, 11-700 Mrągowo, tel. 742-51-31
Dyrektor Beata Klimek

Zespół Szkół Nr 4 im. Gen. Stefana Grota Roweckiego
os. Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo, tel. 742-64-40
Dyrektor Edward Suchan

Gimnazjum Nr 1 przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo, tel. 741-83-32
Dyrektor Małgorzata Trzeciakiewicz

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Jeziorna 1A, 11-700 Mrągowo, tel. 741-25-32
Dyrektor Barbar Dziewiałtowska-Gintowt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo, tel. 741-34-42
Dyrektor Julian Osiecki
www.mops.mragowo.pl