Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-12-072018-12-14Ustawienie oraz serwis przenośnych kabin sanitarnych WC na terenie miasta Mragowo - 2019W trakcie
2Nieograniczony2018-12-062018-12-17Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasto Mrągowo w terminie od 01 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 rokuAktualne
3Nieograniczony2018-12-032018-12-14Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyRozstrzygnięte
4Nieograniczony2018-12-032018-12-13Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, w tym również organizowanie imprez kulturalno – artystycznych i rozrywkowych, zgodnie z funkcją amfiteatruRozstrzygnięte
5Nieograniczony2018-12-032018-12-12Prowadzenie i utrzymanie boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Żołnierskiej 6 i os. Mazurskim 12 w MrągowieRozstrzygnięte
6Nieograniczony2018-11-302018-12-11Całoroczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Mrągowa oraz oczyszczanie terenów miejskich wymagających doraźnego sprzątania na obszarze miasta MrągowaW trakcie
7Nieograniczony2018-11-282018-12-10Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej oraz terenów cmentarzy komunalnych będących własnością Gminy Miasta MrągowaW trakcie
8Nieograniczony2018-11-282018-12-10Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto MrągowoRozstrzygnięte
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-09-252018-10-02Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCALRozstrzygnięte
10Nieograniczony2018-09-132018-10-26Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasto Mrągowo w terminie od 01 lutego 2019 roku do 31 stycznia 2022 rokuZakończone
Strona 1 z 6