Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-142016-12-22Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbiórki budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Mrągowie (dz. nr 6-9/4)". Archiwum
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-032017-01-13Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoArchiwum
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-012016-12-23Wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieńW trakcie
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-122017-01-23Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta MrągowaW trakcie
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-06-302016-07-08Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Zagospodarowanie parku wokół Jeziorka Magistrackiego w Mrągowie na cele turystyczno-rekreacyjne”.W trakcie
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-02-132017-02-15Zapraszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowaniaArchiwum
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-062016-10-12 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.Archiwum
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-06-302016-07-08Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Zagospodarowanie terenu parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne”.W trakcie
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-032016-10-14Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowychArchiwum
10Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-01-232017-01-31Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MrągowoArchiwum
Strona 1 z 15