Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-12-052018-12-20Remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej i dróg o nawierzchni betonowej, gruntowej, z kostki granitowej wraz z remontem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowegoAktualne
2Nieograniczony2018-12-062018-12-17Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasto Mrągowo w terminie od 01 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 rokuAktualne
3Nieograniczony2016-07-152016-08-04Zimowe utrzymanie jezdni, ulic na terenie miasta Mrągowo w sezonie 2016-2018Archiwum
4Nieograniczony2016-09-022016-09-20Zagospodarowanie terenu przy ul. Mrongowiusza nr 71, 73 i 75 w MrągowieArchiwum
5Nieograniczony2016-09-022016-09-26Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w MrągowieArchiwum
6Nieograniczony2016-09-282016-10-12Remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 w Mragowie – II EtapArchiwum
7Nieograniczony2016-10-142016-10-28"Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego i placu przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 2” w ramach zadania „Remont i przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta"Archiwum
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-062016-10-12 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa boiska – dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mrągowie”.Archiwum
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-10-032016-10-14Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa – terenów mieszkaniowo-usługowychArchiwum
10Nieograniczony2016-09-022016-09-19Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej i rozbudowa chodnika w ul. Słonecznej w MrągowieArchiwum
Strona 1 z 15