Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

 

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 146/97 i 145 (obręb nr 1), położone przy ulicy Orlej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  2. część działki nr 217/2 (obręb nr 5), położone przy Placu Wyzwolenia, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,
  3. część działki nr 193/3 i 192/3 (obręb nr 3), położone przy ulicy Olsztyńskiej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
  4. część działki nr 193/3 (obręb nr 3), położonej przy ulicy Olsztyńskiej, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
  5. część działki nr 170/6 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem pod garaże „blaszaki”,
  6. część działki nr 76/8 (obręb nr 5), położonej przy ulicy 8-go Maja, z przeznaczeniem pod garaż,
  7. część działki nr 185/33 (obręb nr 6), położonej przy ulicy Wojska Polskiego, z przeznaczeniem pod tablicę reklamową.
  8. część działki: 10 – 58/87, 5 – 5/7, 10 – 58/85, 9 – 244, 6 – 46/3, 3 – 216/4, 4 – 151/27, 4 – 78/17, 4 – 92/21, 6 – 195/12, 6 – 185/29, 8 – 177/6, 5 – 219/5, 5 – 144/25, 2 – 171/33, 2 – 171/44, 3 – 60/1, 4 – 84/7, 4 – 3/71, 5 – 267/3, 4 – 157/29, 6 – 216/51, 2- 130/43, z przeznaczeniem pod kontenery na odzież używaną.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

 

 

MM/MM

Załączniki: