Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Monika Mrozicka | wersja archiwalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie wywieszono na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do:

 

     I. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

  1. część działki nr 62/4 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem na stoisko warzywno - owocowe,
  2. działka nr 203/10 (obręb nr 5), położona przy ulicy Roosevelta, z przeznaczeniem na teren zielony,
  3. działka nr 203/8 i 203/9 (obręb nr 5), położone przy ulicy Roosevelta, z przeznaczeniem na teren zielony,
  4. część działki nr 171/44 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem pod garaż „blaszak”,
  5. część działki nr 220/1 (obręb nr 5), położonej przy ulicy Warszawskiej, z przeznaczeniem pod kontener na odpady,
  6. część działki nr 170/6 (obręb nr 2), położonej przy ulicy Wolności, z przeznaczeniem pod garaż „blaszak”.

 

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ulica Królewiecka 60A (II piętro, pokój nr 49), tel. 89 741 90 23.

 

MM/MM

 

Załączniki: