Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12011-11-24XIV/3/2011 aktualizacji „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2009 – 2013” Obowiązujący
22015-09-21XI/5/2015aktualizacji „ Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie na lata 2014 – 2018.” Obowiązujący
32012-11-29XXV/13/2012„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Mrągowo” przyjętych uchwałą Nr XXX/3/2005 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 kwietnia 2005roku w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Miasta Mrągowo”.Obowiązujący
42011-09-29XI/17/2011aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa przyjętego uchwałą Nr XLIII/4/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie, z dnia 24.08.2006 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoObowiązujący
52015-12-22XV/6/2015bycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Olsztyńskiej 28.Obowiązujący
62013-11-13XXXIX/1/2013emisji obligacji komunalnych Gminy Miasto Mrągowo oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuObowiązujący
72015-06-25IX/10/2015nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowo Pani Apolonii Skakowskiej.Obowiązujący
82015-06-25IX/9/2015nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowo Pani Emilii Chmielowej.Obowiązujący
92010-02-25XLIV/4/2010nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowo Panu Cezaremu Makiewiczowi.Obowiązujący
102012-12-20XXVI/6/2012nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Mrągowo Panu Dr Christianowi MeylObowiązujący
Strona 1 z 133