Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12013-11-071101/2013ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta MrągowaNieobowiązujący
22008-08-28XXIV/3/2008wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Miasto Mrągowo prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 2-207/25 i 2-207/26 o powierzchni 438 m 2 i 2.506 m 2, położonych w Mrągowie przy ul. Młynowej, z przeznaczeniem pod drogęObowiązujący
32010-01-28XLIII/8/2010zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Rybnej. Obowiązujący
42009-03-26XXXII/2/2009zmian w podziale miasta Mrągowa na stałe obwody głosowania.Obowiązujący
52013-02-28XXIX/3/2013określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto MrągowoObowiązujący
62009-10-29XL/8/2009określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychObowiązujący
72008-05-29XXI/5/2008w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Miasto MrągowoObowiązujący
82010-10-28LII/1/2010uchwalenia Gminnego  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii                      dla Miasta Mrągowo na  2011 r.Obowiązujący
92008-09-25XXV/3/2008udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, położonych w Mrągowie przy ulicy Łąkowej 3/4, działka nr 6 – 144/19 o powierzchni 291 m2 oraz przy ulicy Gołębiej 16, działki nr 1 – 10/24 o powierzchni 356 m2 oraz przy Placu Armii Krajowej 12, działka nr 2 – 60/1, 60/2 i 60/3 o łącznej powierzchni 399 m2.Obowiązujący
102008-04-24XX/7/2008zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2008Obowiązujący
Strona 1 z 133