Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12015-03-25106/2015Ustalenie stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta MrągowaObowiązujący
22013-10-171072/2013ustalenie wysokości stawek czynszu za wydzierżawiane grunty komunalneObowiązujący
32013-11-071101/2013ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta MrągowaNieobowiązujący
42010-03-2611/2010Wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego oraz procedur audytu wewnętrznego Gminy Miasta Mrągowo.Obowiązujący
52011-02-0111/2011Wprowadzenie Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.Obowiązujący
62018-02-0611/2018Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do spraw wyłonienia Sportowca, Trenera, Sponsora, Działacza Sportowego, Wolontariusza, Drużyny, Imprezy Sportowej oraz Sportowego Ambasadora Mrągowa Roku 2017.Obowiązujący
72018-02-281156/2018Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mrągowa Obowiązujący
82018-01-091/2018Zarządzenie w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo Obowiązujący
92010-04-2012/2010Określenie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie i w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz zasad jej koordynacji.Obowiązujący
102012-04-1612/2012zmieniające Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 20.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w MrągowieObowiązujący
Strona 1 z 133