Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12008-01-31XVIII/9/08wynagrodzenia Burmistrza Miasta MrągowaObowiązujący
22008-01-31XVIII/8/08zmian w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2008Obowiązujący
32008-01-31XVIII/7/08utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Miasta MrągowoObowiązujący
42008-01-31XVIII/5/08 Uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XVIII/24/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Pro Country Mrągowo Sp. z o. o w Mrągowie.Obowiązujący
52008-01-31XVIII/2/08Wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Kolejowej 9Obowiązujący
62008-01-31XVIII/1/08 Ogłoszenia w Mieście Mrągowie roku 2008 – Rokiem obchodów 660 - lecia MrągowaObowiązujący
72008-01-31XVIII/4/08Uchwalenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Mrągowa” Obowiązujący
82008-01-31XVIII/6/08Odwołanie Skarbnika Miasta MrągowaObowiązujący
92008-01-31XVIII/3/08Zbycie mienia komunalnego, stanowiącego własność Miasta Mrągowa, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Łabędziej 22Obowiązujący
102008-02-28XIX/9/2008powołania Skarbnika Miasta MrągowaObowiązujący
Strona 1 z 133