Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-02-28VI/1/2019Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019 r,Obowiązujący
822019-02-2825/2019ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 28 LUTEGO 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku oraz wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie. Obowiązujący
832019-01-31Nr 18/2019ZARZĄDZENIE Nr 18/2019 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do oddziału sportowego o profilu piłka ręczna, do klasy IV, w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie, prowadzonej przez Gminę Miasto Mrągowo Obowiązujący
842019-01-31IV/9/2019Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w MrągowieObowiązujący
852019-01-31IV/8/2019Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,Obowiązujący
862019-01-31IV/7/2019Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/11/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprawie wysokości dziennej opłaty targowej,Obowiązujący
872019-01-31IV/6/2019Uchwała w sprawie przekazania według właściwości skargi Pana Z. K. na bezczynność Prezesa TBS „KARO” sp. z o.o. w MrągowieObowiązujący
882019-01-31IV/5/2019Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości,Obowiązujący
892019-01-31IV/4/2019Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2019,Obowiązujący
902019-01-31IV/3/2019Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2019-2026Obowiązujący
Strona 9 z 145