Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812018-04-2026/2018ZARZĄDZENIE NR 26 /2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 20 KWIETNIA 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia wzoru wniosku oraz wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie Obowiązujący
822018-04-1924/2018ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 19 kwietnia 2018 ROKU zmieniające Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo Obowiązujący
832018-04-1923/2018ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 19 kwietnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo Obowiązujący
842018-04-0922/2018Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowa w sprawie: powołania „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica” w Mrągowie Obowiązujący
852018-03-29XLII/9/2018 Uchwała rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo,Obowiązujący
862018-03-29XLII/8/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo,Obowiązujący
872018-03-29XLII/7/2018Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego przez Gminę Miasto Mrągowo,Obowiązujący
882018-03-29XLII/6/2018Uchwała w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,Obowiązujący
892018-03-29XLII/5/2018Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
902018-03-29XLII/4/2018Uchwała w sprawie podziału miasta Mrągowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,Obowiązujący
Strona 9 z 133