Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712018-06-0142/2018ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA Z DNIA 1 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 "Bajka" w Mragowie w razie jego nieobecności. Obowiązujący
722018-06-0141/2018ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 1 CZERWCA 2018 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie Obowiązujący
732018-05-30NR 39/2018ZARZĄDZENIE NR 39/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie Obowiązujący
742018-05-3040/2018ZARZĄDZENIE NR 40/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie Pani Stanisławie Łyś. Obowiązujący
752018-05-29XLIV/6/2018 Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Mrągowo w roku 2018.Obowiązujący
762018-05-29XLIV/5/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Mrągowo Obowiązujący
772018-05-29XLIV/4/2018Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
782018-05-29XLIV/3/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
792018-05-29XLIV/2/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. KopernikaObowiązujący
802018-05-29XLIV/1/2018Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego,Obowiązujący
Strona 8 z 134