Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612018-05-30NR 39/2018ZARZĄDZENIE NR 39/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie Obowiązujący
622018-05-3040/2018ZARZĄDZENIE NR 40/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie Pani Stanisławie Łyś. Obowiązujący
632018-05-29XLIV/6/2018 Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Mrągowo w roku 2018.Obowiązujący
642018-05-29XLIV/5/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Mrągowo Obowiązujący
652018-05-29XLIV/4/2018Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
662018-05-29XLIV/3/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
672018-05-29XLIV/2/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. KopernikaObowiązujący
682018-05-29XLIV/1/2018Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego,Obowiązujący
692018-05-2337/2018ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie. Obowiązujący
702018-05-1634/2018ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 „Bajka” w Mrągowie Obowiązujący
Strona 7 z 133