Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
51Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-06-202018-06-26Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mrągowa oraz aktualizacja Bazy azbestowej.Rozstrzygnięte
52Nieograniczony2018-06-182018-07-03Przebudowa drogi ul. Leśna Droga na os. Mazurskim w MrągowieRozstrzygnięte
53Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-06-132018-06-22Sporządzenie raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022r." , za lata 2015-2017.Rozstrzygnięte
54Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-06-062018-06-14Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta MrągowoRozstrzygnięte
55Nieograniczony2018-05-252018-06-11Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w MrągowieRozstrzygnięte
56Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-05-172018-05-25„Montaż i obsługa tymczasowego zasilania energetycznego stoisk handlowych przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”Rozstrzygnięte
57Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-05-152018-05-29Przebudowa kładki pieszej od os Parkowego.Rozstrzygnięte
58Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-05-102018-05-17Budowa Mrągowskiego Parkour ParkuZakończone
59Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-05-102018-05-17Budowa placu zabaw na os. PtasimRozstrzygnięte
60Nieograniczony2018-05-092018-05-25Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. OlsztyńskiejZakończone
Strona 6 z 15