Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Hanna Goleń | wersja archiwalna

Oferta inwestycyjna

I. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, położone w Mrągowie przy ulicach:

1. Kormoranów, o powierzchni 11,9120 ha,

2. ulica Widok, o powierzchni 1103 m2,

3. ulica Widok, o powierzchni 1098 m2,  

4. ulica Łabędzia, o powierzchni 1075 m2,

5. ulica Torowa 21 o powierzchni 2202 m2,  

6. ulica Torowa 19 o powierzchni 1985 m2,

7. ulica Torowa, o powierzchni 1411 m2,

8. ulica Torowa 17 o powierzchni 2082 m2.

II. cele mieszkaniowo-usługowe, położone w Mrągowie przy ulicach:

1. Moniuszki 14C, o powierzchni 670 m2,  

2. Moniuszki 14D, o powierzchni 484 m2,  

3. ul. Okulickiego 18, o powierzchni 1149 m2, cena: 98.000 zł + VAT,

4. ul. Okulickiego 20, o powierzchni 1244 m2, cena: 113.000 zł + VAT.

III. cele przemysłowo-składowe, położone w Mrągowie przy ulicach:

1. ul. Towarowa, dz. nr 214/4 i 214/3 o powierzchni ogólnej 0,6219 ha, cena: 150.000 zł + VAT,

2. ul. Przemysłowa dz. nr 29/26 o powierzchni 3,1821 ha, cena: 750.000 zł + VAT.

IV. cele usługowe:

1. ul. Krótka, o powierzchni 1,3929 ha.

V. cele obsługi turystyki:

1. Brak

VI. cele mieszkaniowe wielorodzinne:

1. ul. Mrongowiusza 57, zabudowana budynkiem dwulokalowym, dz. nr 83 o powierzchni 306 m2, cena: 170.000 zł.

VII. cele handlowe:

1. Brak

VIII. tereny zabudowy śródmiejskiej:

1. ul. Dolny Zaułek, dz. nr 82/8 o powierzchni 0,1818 ha.

Ponadto, do sprzedaży przygotowywane są następujące nieruchomości:

1. Działka położona przy ulicy Przemysłowej o powierzchni około 8950 m2;

2. Działka położona przy ulicy Młynowej o powierzchni około 1380 m2;

3. Działka położona przy ulicy Łabędziej o powierzchni około 1000 m2,

4. Działka położona przy ulicy Krasińskiego o powierzchni 1410 m2,

5. Nieruchomość położona przy ulicy Roosevelta 27AB o powierzchni 756 m2,

6. Działka położona na osiedlu Nikutowo o powierzchni około 0,3694 ha,

7. Działka położona przy ulicy Towarowej o powierzchni około 1,5545 ha.

Dodatkowych informacji na temat sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49), tel. /89/ 741-90-23,  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.