Kategoria: Petycje

Ogłoszono przez Natalia Wrzosek

Rejestr Petycji w 2017 roku

LP.

DATA ZŁOŻENIA PETYCJI

UZUPEŁNIENIA

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ

PRZEDMIOT PETYCJI

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA

SPOSÓB ZAŁATWIENIA PETYCJI

SKAN PETYCJI

1

06.02.2017

W dniu 6.03.2017 petycja została uzupełniona o zgodę podmiotu trzeciego na złożenie w jego interesie petycji

grupa osób fizycznych

umożliwienie organizacji imprezy pn. ,,Volvo Triathlon"

05.05.2017

Etap I - załącznik nr 2

Etap II - zalącznik nr 3

Etap III - załacznik nr 4

załącznik nr 1

 

Załączniki: