Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pojedyńcze artykuły

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Język migowy

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że Urząd Miejski w Mrągowie jest przygotowany na przyjęcie osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się – niesłyszących czy głuchoniemych.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.  

2) kontaktu za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej,
korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej,
• przesyłanie faksów na numer 89 741 28 74.

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Mrągowie może skorzystać z pomocy tłumacza:
• polskiego języka migowego (PJM),
• systemu językowo – migowego (SJM),
• sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika Urzędu Miejskiego w Mrągowie, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Należy skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.