Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Pojedyńcze artykuły

Ogłoszono przez Cezary Radziszewski

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ma na celu obsługę dokumentów elektronicznych.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl
Adres skrytki na ePuap: /ummragowo/SkrytkaESP

Aby można było złożyć elektronicznie pismo, konieczne jest:
1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") – konto jest bezpłatne,
2. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP".
Po założeniu konta i zalogowaniu się na  platformie ePUAP należy wyszukać właściwy formularz w oknie wyszukiwania.
Pomoc systemu ePuap.

Do standardowego formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy formaty załączników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z późn. zm.).
Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.