Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412018-06-28XLV/8/2018Uchwała w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/5/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ulicy Oficerskiej.Obowiązujący
422018-06-28XLV/7/2018Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/5/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Obowiązujący
432018-06-28XLV/6/2018Uchwała : zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018 Obowiązujący
442018-06-28XLV/5/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018 – 2025.Obowiązujący
452018-06-28XLV/4/2018Uchwała w sprawie : zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Wojska Polskiego.Obowiązujący
462018-06-28XLV/3/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Łąkowej. Obowiązujący
472018-06-28XLV/2/2018Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.Obowiązujący
482018-06-28XLV/1/2018Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.Obowiązujący
492018-06-28XLV/11/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Mrągowo. Obowiązujący
502018-06-28XLV/10/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Mrągowo. Obowiązujący
Strona 5 z 133