Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
31Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-282018-09-03Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na Klub Senior +Rozstrzygnięte
32Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-232018-09-05Wykonanie robót budowlanych na zadaniu "Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 w Mragowie"Rozstrzygnięte
33Nieograniczony2018-08-202018-09-05Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno - rekreacyjneZakończone
34Nieograniczony2018-08-202018-09-06Adaptacja lokalu nr 3 przy ul. Chopina 7 na mieszkanie chronioneZakończone
35Nieograniczony2018-08-162018-08-31Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjneZakończone
36Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-142018-08-22Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Mragowa.Rozstrzygnięte
37Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-142018-08-21Budowa placu zabaw - strefa aktywnościZakończone
38Nieograniczony2018-08-062018-08-21Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby MuzeumRozstrzygnięte
39Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-032018-08-09Budowa placu zabaw-strefa aktywnościZakończone
40Nieograniczony2018-08-022018-08-17Adaptacja lokalu nr 3 przy ul. Chopina 7 na mieszkanie chronioneZakończone
Strona 4 z 15