Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312018-09-27XLVIII/10/2018Uchwała w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w MrągowieObowiązujący
322018-09-2574/2018ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 25 września 2018 r. w sprawie: ustalenia terminu skladania wnioskow o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałóww edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Obowiązujący
332018-09-2471/2018ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 24.09.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo projektu dokumentu „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019-2021”. Obowiązujący
342018-09-2170/2018ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 21.09.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo projektu dokumentu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2019 r.”. Obowiązujący
352018-09-2069/2018ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 20.09.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo projektu dokumentu „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2019 – 2021”. Obowiązujący
362018-08-30XLVII/9/2018Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018 Obowiązujący
372018-08-30XLVII/8/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
382018-08-30XLVII/7/2018Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta MrągowaObowiązujący
392018-08-30XLVII/6/2018Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,Obowiązujący
402018-08-30XLVII/5/2018Uchwała w sprawie przekazania według właściwości, skargi Pana Zenona K. na bezczynność Prezesa TBS „KARO” sp. z o.o. w MrągowieObowiązujący
Strona 4 z 134