Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312018-08-30XLVII/2/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasta Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ulicy Na Ostrowiu.Obowiązujący
322018-08-30XLVII/1/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Mrongowiusza 46 w Mrągowie, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie przetargu.Obowiązujący
332018-08-30XLVII/10/2018Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.Obowiązujący
342018-08-28NR 64/2018ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń i obiektów sportowych, zarządzanych przez placówki oświatowe, prowadzone przez Gminę Miasto Mrągowo. Obowiązujący
352018-07-26XLVI/5/2018 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018. Obowiązujący
362018-07-26XLVI/4/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
372018-07-26XLVI/3/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo, a Urzędem Miejskim „Powiatu Świetłogorsk” (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej),Obowiązujący
382018-07-26XLVI/2/2018Uchwała w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych w zakresie wzmocnienia (podbicia) fundamentów przy zabytku Cerkwi Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mrągowie przy ul. Roosevelta 3, 11-700 Mrągowo, wpisanym do rejestru zabytków,Obowiązujący
392018-07-26XLVI/1/2018Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,Obowiązujący
402018-06-28XLV/9/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Mrągowo. Obowiązujący
Strona 4 z 133