Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212018-10-09XLIX/1/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018 – 2026.Obowiązujący
222018-09-27XLVIII/9/2018Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
232018-09-27XLVIII/8/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025Obowiązujący
242018-09-27XLVIII/7/2018Uchwała w sprawie 7) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Mrągowo,Obowiązujący
252018-09-27XLVIII/6/2018 Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,Obowiązujący
262018-09-27XLVIII/5/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Na Ostrowiu,Obowiązujący
272018-09-27XLVIII/4/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ul. Młynowej 10BObowiązujący
282018-09-27XLVIII/3/2018Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Miasta Mrągowa,Obowiązujący
292018-09-27XLVIII/2/2018Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo za lata 2015-2017 Obowiązujący
302018-09-27XLVIII/1/2018Uchwała 1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo,Obowiązujący
Strona 3 z 134