Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112018-09-27XLVIII/8/2018 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025Obowiązujący
122018-09-27XLVIII/7/2018Uchwała w sprawie 7) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Mrągowo,Obowiązujący
132018-09-27XLVIII/6/2018 Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,Obowiązujący
142018-09-27XLVIII/5/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Mrągowie przy ul. Na Ostrowiu,Obowiązujący
152018-09-27XLVIII/4/2018Uchwała w sprawie zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Mrągowo, położonego w Mrągowie przy ul. Młynowej 10BObowiązujący
162018-09-27XLVIII/3/2018Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych Miasta Mrągowa,Obowiązujący
172018-09-27XLVIII/2/2018Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Mrągowo za lata 2015-2017 Obowiązujący
182018-09-27XLVIII/1/2018Uchwała 1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo,Obowiązujący
192018-09-27XLVIII/10/2018Uchwała w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w MrągowieObowiązujący
202018-09-2574/2018ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z DNIA 25 września 2018 r. w sprawie: ustalenia terminu skladania wnioskow o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałóww edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Obowiązujący
Strona 2 z 133