Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
91Nieograniczony2017-06-132017-06-28Remont budynku Zespołu Szkół Nr 4 na os. Mazurskim w MrągowieArchiwum
92Nieograniczony2017-06-012017-06-08OPRACOWANIE DOKUMNETACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ „PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA „ZATORZU” W ULICACH: KRASIŃSKIEGO, TUWIMA, ORZESZKOWEJ, KOCHANOWASKIEGO, TOROWEJ i PLACU SŁOWACKIEGO"Archiwum
93Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-312017-06-05Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego sprzętu i oprogramowania komputerowegoArchiwum
94Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-192017-05-26Przeprowadzenie badań archeologicznych w ramach zadania “Przebudowa ulic Mickiewicza, 8-go Maja, Mazurskiej w Mrągowie”Archiwum
95Nieograniczony2017-05-182017-06-07Przebudowa drogi w ulicy Widok wraz z infrastrukturą technicznąArchiwum
96Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-092017-05-19Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo.Archiwum
97Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-04-262017-05-08Wykonywanie wycen nieruchomości w formie operatów szacunkowych do celów naliczenia opłat planistycznych lub odszkodowań w związku z uchwaleniem planów miejscowych albo ich zmianą – ok. 9 operatów szacunkowych.Archiwum
98Nieograniczony2017-03-312017-04-14 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w MrągowieArchiwum
99Nieograniczony2017-03-292017-04-12Przebudowa dróg w ul. Sienkiewicza i Plutonowa w Mrągowie wraz z infrastrukturą technicznąArchiwum
100Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-03-142017-03-28Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Zagospodarowanie terenu parku im. Gen. Władysława Sikorskiego na cele rekreacyjne"Archiwum
Strona 10 z 14