Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912018-03-29XLII/3/2018Uchwała 3) zmieniająca Uchwałę Nr XLI/9/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,Obowiązujący
922018-03-29XLII/2/2018Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla osób prowadzących działalność na własny rachunek jako dzienni opiekunowie,Obowiązujący
932018-03-29XLII/15/2018Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 600 w Mrągowie w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych”.Obowiązujący
942018-03-29XLII/14/2018Uchwała w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Mrągowa.Obowiązujący
952018-03-29XLII/13/2018Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mrągowskiemu,Obowiązujący
962018-03-29XLII/12/2018Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2018,Obowiązujący
972018-03-29XLII/1/2018Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunamiObowiązujący
982018-03-29XLII/11/2018Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2025,Obowiązujący
992018-03-29XLII/10/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mrągowo,Obowiązujący
1002018-02-28XLI/9/2018Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Mrągowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowdzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,Obowiązujący
Strona 10 z 133